בטיחות וגיהות


כל הסוללות מכילות תרכובות עופרת ועופרת וכימיקלים אחרים.

כדי למנוע בעיות בריאות רציניות, אנא הקפד לשטוף את הידיים בנדיבות במים וסבון אחרי הטיפול בסוללה.

כאשר עובדים על סוללות או בסמוך, חשוב להרכיב משקפיי מגן, כפפות ומגן פנים.

כל הסוללות מייצרות גז מימן מאוד נפיץ, ולכן יש צורך במערכות אוורור נאותות בכל תחומי הטעינה.

הקפד לשמור מפני אלמנטים או פעילויות שעלולים לגרום לשריפה, כגון: ניצוצות, להבות, סיגריות בוערות, ריתוך, חיכוך ואלקטרוסטטיים פריקה ממצבר בכל עת אחרת, מימן שהצטבר עשוי להלהיט ולהתפוצץ.


נקודה נוספת שדורשת תשומת לב רבה במהלך התחזוקה של הסוללה שלך היא תמיד לנתק את כבל הארקה (קוטב שלילי) ראשון ולחבר אותו אחרון כדי למנוע ניצוצות מסוכנים.

בעת פירוק מצבר מהרכב נתק את הקוטב השלילי (-) ראשון ולאחר מכן את הקוטב החיובי (+) כאשר מרכיבים מצבר יש לחבר את הקוטב החיובי(+) ראשון ולאחר מכן את הקוטב השלילי (-).

אין לחבר או לנתק את המעגלים "חיים". כדי להימנע מיצירת ניצוצות, תמיד לכבות טעינה ובדיקת ציוד מלפני הצמדה או הסרה של מהדק.

אל תטה סוללות wet-cell/flooded יותר מ -45 מעלות. סוללות אלה מכילות תמיסה של חומצה גופרתית שעלולים לגרום לשריפה חמורה בעור. במקרה של מגע, יש לנקות את האזור הנגוע בכמות גדולה של מים וסבון. אם העיניים שלך נפגעו ממגע ישיר או אדים,יש לשטוף החוצה עם מים זורמים ישירות לעין הפגועה ולפנות לעזרה רפואית באופן מיידי.

אף פעם לא להישען ישירות על סוללה בעת הפעלה , בדיקה או טעינה.

אמנם זה לא נפוץ בארצנו אבל כדאי לשמור לחורפים קשים  -  לעולם אל תנסה לטעון את סוללה כשהיא קפואה, אפשר לה להתחמם עד 15 מעלות צלזיוס לפני טעינה.

אל תחבר את הסוללה לפני בדיקת רמת המתח.

שמור את כל הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים.

לקבלת ביצועים אופטימליים ובטיחות המרבית:

וודא ש...